home Tin Tức (VN) DALATMILK BARISTA CHAMPIONSHIP 2023 – CUỘC THI PHA CHẾ CHUYÊN NGHIỆP, ĐẲNG CẤP DÀNH RIÊNG CHO BARISTA CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG 

(VN) DALATMILK BARISTA CHAMPIONSHIP 2023 – CUỘC THI PHA CHẾ CHUYÊN NGHIỆP, ĐẲNG CẤP DÀNH RIÊNG CHO BARISTA CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG 

TH Marketing

April 18, 2023

对不起,此内容只适用于越南文