home Liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt

Số 11A, Cô Giang, P.9, TP. Đà Lạt

infor@dalatmilk.vn

placeholder

(84-4) 3573 9548

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh tại Đường O, Mỹ Giang 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh

Nhà máy

Nhà máy tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Gửi Email tư vấn