CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính Sách”) nhằm nhằm mục đích giúp các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, tìm hiểu trên Website https://www.dalatmilk.vn/ nhằm hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách Khách Hàng có thể cập nhật, quản lý thông tin của mình, đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến Khách Hàng. Chính Sách này mô tả cách Chúng tôi tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của Khách hàng. Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Website/Ứng dụng hoặc Khách hàng cung cấp cho Chúng tôi thông tin của bạn được hiểu là Khách Hàng chấp thuận thông tin của mình sẽ được sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính sách này vào bất cứ thời điểm nào và các Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực ngay khi việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Website https://www.dalatmilk.vn/. Khách Hàng nên thường xuyên theo dõi Chính Sách này để kịp thời cập nhật và thực hiện quyền bảo vệ thông tin của chính mình.

2. Quy định cụ thể

2.1. Phương thức thu thập thông tin

– Khi Người dùng gửi yêu cầu đăng ký hoặc bất kỳ biểu mẫu nào khác liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của TH

– Khi Người dùng tương tác với nhân viên dịch vụ Người dùng của TH, ví dụ như thông qua các cuộc gọi điện thoại, thư từ, gặp mặt trực tiếp, gửi thư điện tử hoặc tương tác trên mạng xã hội

– Khi Người dùng sử dụng các trang web và ứng dụng của TH

– Khi Người dùng gửi thông tin cá nhân của mình cho TH vì bất kỳ lý do nào khác, bao gồm cả khi Người dùng đăng ký sử dụng thử miễn phí bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào hoặc khi Người dùng thể hiện quan tâm đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của TH

2.2. Các loại dữ liệu cá nhân thu thập

– Dữ liệu cá nhân cơ bản của Người dùng và các cá nhân có liên quan của Người dùng

– Dữ liệu liên quan đến các trang tin điện tử hoặc ứng dụng: dữ liệu kỹ thuật bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với ứng dụng, dữ liệu vị trí và thông tin liên lạc kỹ thuật khác); chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng, …

– Dữ liệu tiếp thị: các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp

2.3. Biện pháp Bảo mật thông tin

2.3.1. Thông Tin Khách Hàng cũng như các truy câp của Khách Hàng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Chúng tôi.

2.3.2. Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng.

2.3.3. Chúng tôi không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website của Chúng tôi.

2.3.4. Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi nào, dù trực tiếp hay gián tiếp mà can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu trên Website của Chúng tôi cũng như không được có các hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp Chúng tôi phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Chúng tôi có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.4. Về việc liên kết với các website khác

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào các website khác không phải là website chính thức của Chúng tôi.

2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

2.5.1. Chúng tôi không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Chúng tôi cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng một cách tốt nhất.

2.5.2. Ngoài các trường hợp nêu trên, Chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Chúng tôi cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

2.5.3. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:

Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Chúng tôi có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý). Chúng tôi sẽ không cung cấp các thông tinh định danh của Khách hàng mà chỉ sử dụng các số liệu để phục vụ công việc thống kê.

  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các công ty khác trong hệ thống Tập Đoàn TH và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Chúng tôi: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các công ty thành viên của Tập Đoàn TH, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Chúng tôi. Việc chia sẻ này giúp Chúng tôi có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty thành viên của Tập Đoàn TH và các công ty liên kết của Chúng tôi được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Chúng tôi: Chúng tôi có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Chúng tôi sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
  • Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Chúng tôi có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Chúng tôi sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

2.6. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

  • Mọi vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân, Khách hàng vui lòng liên hệ với dịch vụ – chăm sóc khách hàng TH theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ tốt nhất:
  • Dịch vụ chăm sóc Khách hàng TH
  • Điện thoại: 1800 54 54 40
  • Email: chamsockhachhang@thmilk.vn